De perfecte

samenwerking

Bouwteam

Binnen het bouwteam vindt samenwerking plaats tussen de opdrachtgever, diens ontwerper en een vertegenwoordiger van het uitvoerende bouwbedrijf. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een ontwerp voor het project zoals gewenst door de opdrachtgever.

Bouwteam Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens ontwerper en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.

Voordelen


Het vroege contact en de samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en het bouwbedrijf in een vroeg stadium van de projectvoorbereiding biedt zowel de opdrachtgever als de bouwondernemer duidelijke voordelen.


  • Voor de opdrachtgever betekent dit dat hij al in de ontwerpfase een deskundige op het gebied van bouwuitvoering en kostentechnische aspecten betrekt bij het bouwproject.
  • De betrokkenheid van de bouwondernemer in de voorbereidingsfase stelt hem in staat zijn specifieke ervaring en deskundigheid in te zetten ten behoeve van het bouwteam. Vanuit deze expertise kan de bouwondernemer suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiëntie van het bouwplan.
  • Op deze manier kan de opdrachtgever erop vertrouwen dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze wordt uitgevoerd, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
  • In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om tijdens de uitvoeringsfase een bouwondernemer te hebben die meedenkt in oplossingen.
  • Discussies over meerwerk, bij een gelijkblijvend programma van eisen, worden voorkomen omdat de bouwondernemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.