De perfecte

samenwerking

Bouwteam

Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens ontwerper en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.

Bouwteam Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens ontwerper en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.

Voordelen


Dat opdrachtgever, zijn adviseurs en het bouwbedrijf in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen tot een ontwerp, biedt zowel voor opdrachtgever als voor bouwondernemer duidelijke voordelen.


  • Voor de opdrachtgever betekent het immers dat hij een bij uitstek deskundige op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase bij het bouwproject betrekt.
  • De bouwondernemer kan, doordat hij zelf betrokken is bij de voorbereiding van het bouwproject, zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het bouwteam ten dienste stellen. Vanuit deze ervaring en deskundigheid kan de bouwondernemer suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
  • De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
  • In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende bouwondernemer te hebben.
  • Discussie over meerwerk – bij een gelijkblijvend programma van eisen – ontstaat niet omdat de bouwondernemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.